LEADER ÎN EUROPA

De când a fost lansat în 1991, Leader a oferit comunitatilor rurale din UE instrumentele necesare pentru a juca un rol activ în modelarea propriului lor viitor. A evoluat de-a lungul timpului, o data cu celelalte politici agricole comune. Informatiile care reies din evaluari si cele aduse de factorii rurali interesati arata ca abordarea Leader este un instrument care functioneaza eficient în situatii si în tipuri de zone diferite, prin adaptarea deciziilor privind mediul rural la nevoile extrem de diverse ale zonelor rurale. De aceea, a devenit o parte integranta a politicii de dezvoltare rurala. Încurajând participarea locala în elaborarea si implementarea strategiilor de dezvoltare durabila, abordarea Leader se poate dovedi o resursa de valoare în politica rurala viitoare.

În perioada de programare 2007-2013, Leader a fost integrat („încorporat”) în toate programele nationale / regionale de dezvoltare rurala. Datorita acestui lucru, a fost posibila aplicarea abordarii Leader pe o scara mult mai larga si într-o serie mult mai vasta de activitati de dezvoltare rurala.

Leader încurajeaza teritoriile rurale sa exploreze modalitati noi prin care sa devina sau sa ramâna competitive, sa-si valorifice bunurile la maximum si sa depaseasca dificultatile pe care le-ar putea întâmpina, cum ar fi o populatie cu tendinta de îmbatrânire, niveluri reduse ale prestarii serviciilor sau absenta posibilitatilor de angajare. Astfel, Leader contribuie la îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale, atât a familiilor de fermieri, cât si a populatiei rurale în sens mai larg. Abordeaza problemele rurale din perspectiva globala. De exemplu, recunoaste faptul ca a fi competitiv în producerea hranei, a asigura un mediu placut si a crea locuri de munca pentru populatia locala sunt aspecte care se sprijina reciproc si care necesita abilitati specifice, tehnologii corespunzatoare si servicii care trebuie abordate ca un ansamblu coerent, cu ajutorul unor masuri de politica adecvata.

De la lansarea sa în 1991, Initiativa Leader urmareste sa ofere comunitatilor rurale din UE o metoda de implicare a partenerilor locali în orientarea dezvoltarii viitoare a zonei lor. Abordarea Leader a fost privita cu mult interes în cadrul UE si în afara sa. A fost imitata în afara propriului ei cerc de beneficiari. Uneori, interesul stârnit de Initiativa Leader a influentat administratii si politici nationale, regionale si locale, datorita capacitatii sale de a aborda problemele de dezvoltare prin forme noi de parteneriat si prin activitati corelate.

Leader vine în completarea altor programe europene si nationale. De exemplu, actiunile Leader pot activa si mobiliza resursele locale, sprijinind proiecte de predezvoltare (precum studiile de diagnostic si studiile de fezabilitate sau de consolidare a capacitatilor locale), care vor ameliora capacitatea acestor zone de a accesa si de a utiliza nu doar fondurile Leader, ci si alte surse pentru finantarea dezvoltarii lor (de ex., programe UE mai vaste, nationale sau regionale de dezvoltare rurala). De asemenea, Leader sustine sectoare si categorii de beneficiari care, adeseori, nu sunt sprijinite deloc sau primesc doar un sprijin limitat, prin alte programe care functioneaza în zone rurale, precum activitatile culturale, punerea în valoare a mediului natural, reabilitarea arhitecturii si a cladirilor de patrimoniu, turismul rural, ameliorarea relatiilor dintre producatori si consumatori etc.

Leader încurajeaza factorii socio-economici sa colaboreze, pentru a produce bunuri si servicii de foarte buna calitate în zona lor locala.