DATE DE CONTACT

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ „BUCEGI - LEAOTA”
Telefon: 0245.777.711
Fax: 0245.774.073
E-mail: galbucegileaota@bucegileaota.ro
Sediu: Or. Fieni, str. Ing. Aurel Rainu, nr. 67 cod poştal 135100, jud. Dâmboviţa
CONTACT