COMITETUL DE SELECȚIE A PROIECTELOR
PARTENERI PUBLICI 42,86%
PARTENER FUNCȚIA ÎN CS TIP / OBSERVAȚII

Comuna Bezdead

Comuna Moțăieni

Membru titular

Membru supleant

Administrație

Administrație

Comuna Buciumeni

Comuna Râu Alb

Membru titular

Membru supleant

Administrație

Administrație

Comuna Pietroșița

Comuna Moroeni 

Membru titular

Membru supleant

Administrație

Administrație

   PARTENERI PRIVAȚI 42,86%

S.C. PSBH TAX ADVISERS S.R.L.

S.C. PRINCO GRUP S.A.

Membru titular

Membru supleant

Societate Comercială

Societate pe acțiuni

I.I. ALEXANDRESCU MIHAIL-EMANUEL

S.C. RUNCU STONE CENTRE S.R.L. 

Membru titular

Membru supleant

Intreprindere Individuală

Societate comercială

S.C. OCOLUL SILVIC IALOMICIOARA S.R.L.

I.I. BOBU EMIL

Membru titular

Membru supleant

Societate comercială

Intreprindere Individuală

   SOCIETATE CIVILĂ 14,28%

ASOCIAȚIA SOCIAL CULTURALĂ DE SPRIJIN

A COMUNITĂȚII RUNCU DÎMBOVIȚA

 

ASOCIAȚIA ECOLOGICĂ "FLOARE DE COLȚ"

Membru titular

 

 

Membru supleant

ONG

 

 

ONG